x 
Inloggen
A- A A+

PRO-GEN-eratie

Leden wisselen genealogische gegevens uit

Wat is de taak van PRO-GEN-eratie?
PRO-GEN-eratie heeft als taak onderzoeksgegevens van leden te verzamelen in een centraal computerbestand en leden te informeren over in dit bestand voorkomende onderzoeksgegevens van andere leden.

Hoe werkt PRO-GEN-eratie?
U levert een lijst met persoonsgegevens (namen, plaats en datum geboorte en plaats en datum overlijden) aan volgens een voor PRO-GEN-eratie vastgesteld formaat. Wij leveren u een opgave van persoonsgegevens van andere inzenders, die in het centrale bestand identiek zijn aan door u ingediende gegevens (zogenaamde 'dubbele personen') met daarbij een opgave van de namen en adressen van de inzenders van die gegevens. U bent vrij om met die medeleden contact op te nemen en afspraken te maken over uitwisseling van verdere gegevens en andere vormen van samenwerking bij het onderzoek.

Wat moet u doen?
In het Hoofdmenu van uw PRO-GEN programma kiest u het gewenste bestand. Via

PRO-GEN hulpprogramma's

PRO-GEN hulpprogramma's

Contactdiensten

PRO-GEN-eratie

maakt u een PRO-GEN-eratie-bestand aan, dat u als bijlage bij een e-mail stuurt naar de coördinator van de Commissie PRO-GEN-eratie.

Wat doen wij met het door u ingezonden bestand?
Wij verwerken uw gegevens in een moederbestand waarna via zoekpaden diverse informatie kan worden opgevraagd en gevonden.

Wat ontvangt u van ons retour?
U krijgt een opsomming van gegevens die wij gevonden hebben in het moederbestand. U krijgt een overzicht van dubbele personen op naam en voornaam, dubbele personen op naam en geboortedatum, dubbele personen op naam en overlijdensdatum en een uitdraai van het moederbestand van de drie meest voorkomende familienamen uit uw bestand. Van de aldus gemelde personen treft u ook informatie aan over met wie u voor nadere gegevens contact kunt opnemen.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator PRO-GEN-eratie: Gertjan Mol
Mailtje sturen naar Gertjan Mol