x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

ChaF 2.12

ChaF 2.12

 

Toepassing - Wim Nelis: ChaF 2.12

LET OP!!! Bij PRO-GEN versie ouder dan 3.50 wordt ChaF versie 2.10 geïnstalleerd.

In deze ChaF versie 2.12 wordt gewaarschuwd indien:
(A) als bron een VTX expressie wordt gebruikt en
(B) als de instelling voor de "te gebruiken personen" iets anders is dan "alle".
De afgeschermde personen zullen NIET veranderd worden, daar het resultaat van de VTX expressie mogelijk fout is.

Meer weten, ga naar Hoofdmenu van PRO-GEN,
kies menu "Documentatie" en kies "ChaF.PDF      Korte beschrijving CHAnge_Field (ChaF)"

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
ChaF wijzigt EEN veld in alle geselecteerde records.

VTX programma ChaF vult een veld van de geselecteerde personen of relaties met een opgegeven waarde, met de waarde uit een ander veld of met de waarde van een VTX-expressie. Het kan voor de meeste PRO-GEN bestanden worden gebruikt.

Voorbeeld-schermen
(Klik op de afbeelding voor een vergoting en klik op Venster sluiten om de vergroting weer te sluiten.)

ChaF optie menu A

In menu A maakt u de keuze welke type gegevens moeten worden gehanteerd.

De letter K voor een Konstante waarde (een op te geven tekst of cijfers).
De letter V voor een waarde uit een een aan te geven veld.
De letter E voor een waarde dat bepaald wordt door een expressie (een formule of VTX-expressie).

ChaF optie menu B

Menu B: Hoe wilt u het hebben? De verandering doorvoeren op het hele veld of een deel van het veld, en waar (er voor of er achter) en wil ik zien wat ChaF tijdens het proces uitspookt met mijn gegevens? Als u ziet dat het proces goed gaat, kunt u tijdens de uitvoering het "Veto" wijzigen.


Korte handleiding
- Maak altijd eerst een PRO-GEN backup voordat u het programma gebruikt, mocht het resultaat (door onwennigheid of andere fouten) niet het gewenste resultaat geven, kunt u altijd de oorspronkelijke gegevens terug zetten (restore).
- Maak eventueel een selectie (welke personen of relaties moeten worden aangepast)

Hoofdmenu
Uitvoer gegevens personen
Maak een selectie of kies de Totaallijst personen -Enter-
In menu "Instellingen"
Soort uitvoer: Tekstuitvoer & diversen
Uitvoerdefinitie: Kies hier voor ChaF
Bepaal verder ook de "Te printen (bewerken) personen"
en welke selectie van personen
Invoer akkoord
In het Uitvoer menu kiest u uitsluitend voor "Uitvoer naar het beeldscherm"
Grote letter
Kies het veld dat gewijzigd moet worden
U bent in menu A
Plaats naar keuze een K (konstante), V (Veldinhoud) of E (VTX-expressie)
Invoer akkoord
U bent in menu B
Hier bepaalt u of u wel/niet een deel van het veld wilt vervangen
en of een deel van het bestaande veld wel/niet moet worden vervangen
en hier kunt u de nieuwe tekst opgeven ingeval van een konstante
en kunt u aangeven of u per persoon de gelegenheid wilt hebben voor een veto
U krijgt nog een waarschuwing over welk veld eventueel gewist gaat worden etc.
Invoer akkoord

Korte beschrijving door Wim Nelis
Artikelen in pdf-formaat die over ChaF zijn gepubliceerd door Wim Nelis:

ChaF-1998nr4

1e artikel: ChaF: Wijzig een veld in alle geselecteerde personen

ChaF-1999nr4

 2e artikel: Nieuwe versie ChaF 

ChaF-2001nr1

 3e artikel: Nieuwe versie ChaF

ChaF-2003nr2

 4e artikel: Een nieuwe versie Change_Field, ChaF

ChaF-2005nr2

5e artikel: Change-Field, versie 2.9

schoonouders.pdf

 6e artikel: Informatie - Schoonouders in de uitvoer

ChaF: Wijzig een veld in alle personen


door Wim Nelis, Marknesse

ChaF is een VTX-programma om een willekeurig veld van alle geselecteerde personen, of van alle geselecteerde relaties, te wijzigen. Het kan beschouwd worden als een verlaat ant-woord op vragen van gebruikers, gepubliceerd in PRO-GEN-eralia jaargang 3, nr. 1. Tijdens een PGGG dag in Putten maakte Johan Mulderij de opmerking dat een VTX-programma, om een willekeurig veld te wijzigen, erg eenvoudig te maken moest zijn. Op zich reden om het dan ook maar 'even' te maken. Een belangrijke reden dat een dergelijk programma eenvoudig zou moeten zijn, is dat de VTX-functie FIELDNUMBER, indien op de juiste wijze aangeroepen, een menu (lijst) van alle veldnamen laat zien, waar de gebruiker er één van kan aanwijzen en selecteren.
Als het veldnummer van een veld bekend is, dan kan eenvoudig een waarde aan dat veld worden toegekend met de functie FIELD. Het skelet van ChaF is als volgt:

'    Dit is een minimaal programma om een functie van PRO-GEN te demonstreren.
'    HET BEVAT GEEN CONTROLES OP FOUTIEVE INVOER! BIJ VERKEERD GEBRUIK KAN EEN PRO-GEN BESTAND ONBRUIKBAAR WORDEN!
'
' I N I T I A L I S A T I E
' =========================
'
IF BINAND(STATUS,9)=1 THEN
LET #10 = CHOICE
LET #11 = FIELDNUMBER("",#10)
'
INPUT "Nieuwe waarde : ",#12$,128,10
END IF
'
' W I J Z I G  E E N  V E L D
' =============================
'
LET FIELD(#11,#10)= #12$
END

Dit programma doet wat in de aanhef van dit artikel beloofd wordt, maar het bevat noch controles noch ontsnappingsmogelijkheden in geval van foutieve invoer. Als u dit programma gaat gebruiken, maak dan eerst een backup van het te bewerken PRO-GEN bestand. In geval
er iets anders gaat dan verwacht, heeft u de originele gegevens nog. Het bovenstaande
programma dient op een file in directory C:\PG23\NL\OUTPUT te worden geplaatst. De
lijsten met uitvoerdefinities voor "uitvoer persoonsgegevens" en "uitvoer relatiegegevens"
dienen te worden uitgebreid.
Als het bovenstaande programma wordt aangeroepen, dan wordt het voor elk geselecteerd
persoon (relatie) één keer aangeroepen door PRO-GEN. Het stuk programma tussen
"INITIALISATIE" en "WIJZIG EEN VELD" wordt slechts één keer uitgevoerd: de functie
STATUS levert de waarde 1 uitsluitend als de eerste persoon of relatie wordt behandeld.
Tijdens de initialisatie wordt opgehaald via welke menu-keuze dit programma is gestart.
Functie CHOICE levert als waarde 1 indien om een uitvoer van persoonsgegevens gevraagd
is, en 2 indien om een uitvoer van relatiegegevens gevraagd is. Daarna kan het veld gekozen
worden dat veranderd moet worden, door een aanroep van functie FIELDNUMBER, en kan
de nieuwe gewenste waarde worden ingevoerd.

De ene regel na "WIJZIG EEN VELD" wordt voor alle geselecteerde personen of relaties
uitgevoerd. Het uitgekozen veld ( FIELD(#11,#10) ) krijgt de waarde die gedurende het
initialisatiedeel is opgegeven.
Er is een wat uitgebreidere versie van dit programma gemaakt, die momenteel ruim 600 regels
lang is, te lang om in PRO-GEN-eralia te publiceren. Ten opzichte van het bovenstaande
programma zijn er vele controles aan toegevoegd en biedt het een vijftal extra mogelijkheden.
Ten eerste biedt het de optie om het veld te herschrijven met een gegeven tekst of met de
inhoud van een ander veld uit hetzelfde record. Zo kan van alle geselecteerde personen de
inhoud van bijvoorbeeld het veld "Geboorte tekst" naar het veld "Geboorte info" gekopieerd
worden.
In geval het veld met een vaste, gegeven tekst wordt gevuld, kan gekozen worden tussen het
geheel herschrijven van het veld of het vervangen van een deeltekst door de opgegeven tekst.
Evenzo kan in geval een veld gekopieerd wordt, gekozen worden tussen overschrijven of
bijvoegen.
Ten derde biedt ChaF de optie om de huidige datum in de mutatiedatum van elk gewijzigd
record in te vullen, zodat geregistreerd wordt wanneer het record voor het laatst gewijzigd is.
Ten vierde biedt het de mogelijkheid om per wijziging aan te geven of de betreffende
wijziging moet worden doorgevoerd of niet, de zogeheten veto-optie. Als identificatie wordt
de naam van de persoon of de namen van de partners gebruikt. Tot slot bevat het een
optimalisatie: indien er effectief niets gewijzigd zou worden, dan wordt het ook niet
gewijzigd. Dit minimaliseert het aantal keren dat een back-up van het PRO-GEN bestand
dient te worden gemaakt.
Programma ChaF zal, tezamen met een installatiescript en een korte beschrijving, geplaatst
worden op het BBS GensData Almelo, tel. (0546) 85 24 83 of 45 59 54, en het zal worden
aangeboden aan de PRO-GEN Gebruikersgroep voor opname in de disketteservice. Lezers
met internet e-mail, kunnen een kopie van dit programma bij mij, via e-mail, aanvragen.

------------------------------

uit PRO-GEN-eralia jrg. 4 (1998), nr. 4, blz. 68

 
Powered by Phoca Download