x 
Inloggen
A- A A+
Het bestuur van de PRO-GEN Gebruikersgroep nodigt u uit voor de

Algemene Vergadering en contactdag op zaterdag 17 november 2018

in zalencentrum 'De Schakel', Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.

Aanvang 10.30 uur zaal open 09.30 uur


Agenda:

1. Opening
- Vaststellen agenda
- Mededelingen
- Ingekomen stukken

2. Notulen 7 april 2018*

3. Begroting 2019 met toelichting *

4. Bestuursverkiezing
De secretaris is aftredend en herkiesbaar. Indien er leden zijn die zich kandidaat willen stellen
voor de functie van secretaris of een andere bestuursfunctie, kunnen deze zich melden bij de
secretaris.

5. Vooruitblik naar de jubileumviering
Hebben leden ideeën en/of wensen met betrekking tot de invulling van de lezingen en
deelnemers aan de markt?

6. Rondvraag
Als er vragen zijn wilt u dit dan tot uiterlijk 14 november 2018 aan de secretaris doorgeven,
dan is misschien mogelijk om u tijdens de vergadering antwoord te geven, maar in de zaal
vragen mag natuurlijk ook.

7. Sluiting van de vergadering

Presentatie om 11.15 door de heer Rob Dix, met als onderwerp:
“Genealogisch onderzoek in Duitsland met behulp van internet”.

In het middagprogramma zal Wim Nelis ingaan op mogelijkheden binnen het programma
waarbij de aandacht wordt gefocust op stappen in het proces om een boekje met een schema
en bijbehorende tekst te creëren.

*De notulen, het jaarverslag en de financiële stukken zijn te downloaden vanaf de website.

Leden die het hele dagprogramma bijwonen kunnen een gratis lunch per mail reserveren bij
de secretaris tot uiterlijk 14 november 2018.

De makers van PRO-GEN en een aantal leden van de helpdesk zijn aanwezig.