x 
Inloggen
A- A A+

Nieuwsbrieven

 
Nieuwsbrief november 2016

1 Het bestuur van de PRO-GEN Gebruikersgroep nodigt u uit voor de Algemene
Vergadering en contactdag op zaterdag 19 november 2016 in zalencentrum
“De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Aanvang 11.30 uur zaal open10.00 uur.

Agenda
1. Opening.
    - Vaststellen agenda
    - Mededelingen
    - Ingekomen stukken
2. Notulen 23 april 2016 *
3. Begroting 2017 met toelichting *
4. Bestuurswisseling.
    Wim van Egmond is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
    Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: Bernard Dijkmans.
    Het bestuur is nog niet compleet. Er kunnen zich nog kandidaten aanmelden als lid van het
    bestuur (voorlopig zonder functie).
5. Inventarisatie van onderwerpen voor een volgende Algemene Vergadering.
6. Rondvraag
    Als er vragen zijn wilt u dit dan tot uiterlijk 15 november aan de secretaris
    doorgeven dan is misschien mogelijk om u tijdens de vergadering antwoord
    te geven, maar in de zaal vragen stellen mag natuurlijk ook.
6. Sluiting

* De notulen, het jaarverslag en de financiële stukken zijn binnenkort te
   downloaden vanaf de website.

Leden die de hele dag het programma bijwonen kunnen een gratis lunch
per mail reserveren bij de secretaris tot uiterlijk 15 november 2016
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In het middagprogramma zal Rob Fransen dieper ingaan op het onderdeel
Tekstuitvoer naar je hand zetten’. Hij neemt samen met u de
mogelijkheden van PRO-GEN door.


Verder zijn de auteurs van PRO-GEN zoals altijd met  hun welverzorgde
stand aanwezig om u op weg te helpen met uw vragen. Daarnaast
natuurlijk onze eigen helpdeskmedewerkers.
Nieuwsbrief mei 2016

Beste leden van de PGGG.

Het is al bijna een half jaar geleden dat u van ons een nieuwsbrief onder ogen kreeg, er viel dan ook weinig te melden in de afgelopen tijd. Toch zijn er veel zaken die aandacht vragen en dat kost tijd en moeite.

De website.

We hadden veel plannen om de website te verbeteren. Echter de wisseling van hostingbedrijf liep niet gladjes. Het bedrijf waar we zaken mee deden, wilde van het hosting gebeuren af en gaf ons het advies om over te stappen naar een bedrijf in Bodegraven. Helaas bracht deze overstap ons geen succes.

Thans hebben wij, in samenspraak met onze webmasters, de makers van PRO-GEN bereid gevonden om ons te helpen met de innovatie van onze website, waarbij in eerste instantie zal worden gewerkt aan een verbetering van ons FORUM. Mogelijk zullen wij dan nogmaals van hostingbedrijf wisselen.

Daarna zullen andere zaken volgen.

De contributie.

In het verleden hebben we diverse malen gevraagd aan onze leden om wijzigingen in woonadres of mailadres zo snel mogelijk aan ons door te geven. Hierbij een pluim voor de leden die ons keurig op de hoogte hebben gehouden. Helaas moeten we ook constateren dat nog steeds niet iedereen aan onze oproep gevolg heeft gegeven, met als resultaat dat diverse leden voor ons onbereikbaar zijn gebleken.

Vooral bleek ons dit bij het verzenden van kennisgevingen/herinneringen/aanmaningen betreffende de betaling van de contributie voor het jaar 2016. Overeenkomstig onze statuten/huishoudelijk reglement hebben we dit jaar bijna 60 leden moeten royeren vanwege het niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

Verzenden mededelingen.

U hebt het misschien gemerkt.

Het versturen van de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering op 24 april jl. is niet vlotjes verlopen.

We zijn aan het uitzoeken waar de problemen hebben gelegen. De webmaster heeft ten einde raad via zijn privé PC de uitnodigen nog eens verzonden. Omdat dit in kleine porties diende te gebeuren was dit voor hem een lastige klus! Waarvoor onze hartelijke dank!

Het was te verwachten dat we de opmerking zouden krijgen: bv. ‘eenmaal een uitnodiging verzenden is voldoende voor mij’. Het was echter niet te achterhalen wie wel en wie niet de eerder verzonden uitnodiging had gekregen. Jammer, maar we hebben ons stinkende best gedaan om u tijdig te informeren.

Archiefbezoek.

Na de zomervakantie zullen wij als vereniging het Stadsarchief van Amsterdam en het Noord-Hollands Archief in Haarlem gaan bezoeken.

Deze bezoeken zullen worden gepland in de maanden oktober en november. Het bezoek aan het Stadsarchief van Amsterdam zal bestaan uit een bezoek aan het monumentale gebouw “De Bazel” (officieel rijksmonument) waarin dit archief is gehuisvest en een bezoek aan het stadsarchief zelf. Het bezoek zal bestaan uit een ochtend- en middagrondleiding. Bij een groot aantal deelnemers worden twee groepen samengesteld.

Het gebouw is vernoemd naar haar architect Karel de Bazel en is gebouwd tussen 1919 en 1926 in opdracht van de Nederlandsche Handel Maatschappij.

Het adres is Vijzelstraat 32, 1017 Amsterdam en makkelijk bereikbaar met het openbaar stadsvervoer in Amsterdam. (bv. tramlijn 16)

Op zaterdag 8 oktober is er in hetzelfde gebouw een genealogische markt, georganiseerd door de HCC. Er komt daar ook een kraampje van PRO-GEN en ook de PGGG probeert daar aanwezig te zijn.

Het Noord-Hollands Archief heeft studiezalen te Haarlem aan Jansstraat 40 en de Kleine Houtweg 18. Vanaf de Jansstraat is het circa 20 minuten lopen naar de locatie aan de Kleine Houtweg. Vanaf het station Haarlem is het circa 10 minuten lopen naar de locatie Jansstraat. Hier is de studiezaal gevestigd in de oude St. Janskerk.

De entreekosten voor beide evenementen zijn voor rekening van de PGGG, de reiskosten dient u zelf te betalen.

Nader mededelingen omtrent de mogelijke datums en tijdstippen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

U kunt zich, voorlopig als belangstellende, aanmelden via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met opgave van uw keuze dag(en) en met hoeveel personen u komt. Graag voor 1 juli!

Wij houden u op de hoogte.

PRO-GEN versie 3.22.

Vanaf 14-05-2016 kunnen we de nieuwe versie downloaden vanaf de website www.pro-gen.nl. De laatste probleempjes zijn verholpen. Mogelijk bent u al door de ‘makers’ persoonlijk op de hoogte gebracht dat u de versie 3.22 vanaf die datum kunt downloaden.

Bestuur

Wij durven het eigenlijk niet meer te vragen, maar toch….. Binnenkort treden een paar personen af uit het bestuur, allen zonder een bepaalde functie. Toch iets voor u? Informatie kunt u krijgen via de via de voorzitter. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Het bestuur wenst u allen een goede zomertijd toe.


De toekomst van de PRO-GEN Gebruikersgroep
In deze nieuwsbrief staat het voortbestaan van onze vereniging centraal. Wat is er aan de hand? Zij die de ledenvergadering van 21 april j.l. in Nijkerk hebben bezocht, zijn al een beetje op de hoogte maar graag informeren wij alle leden van de jongste ontwikkelingen op het bestuurlijke vlak.
Op de komende ledenvergadering dit najaar zijn de voorzitter en de secretaris aftredend. Voor die functies zoeken wij met spoed geschikte kandidaten. Bovendien zijn er in 2013 een penningmeester en een boekhouder nodig. Profielschetsen voor al deze functies vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Ook staan ze op onze website in het ledengedeelte onder Organisatie bij Vacatures (inloggen is noodzakelijk).
Het moet toch mogelijk zijn om onder de ruim 2500 leden van onze vereniging de juiste man of vrouw te vinden. Meld u dus aan wanneer u de vereniging een warm hart toedraagt.

Lees meer...Zoals u reeds op onze website heeft kunnen zien is er binnenkort weer
een Algemene Vergadering en Contactdag. U wordt bij deze uitgenodigd tot het bijwonen van deze

Algemene Vergadering en Contactdag

Op zaterdag 21 april 2012 te Nijkerk

Plaats: De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
Zaal open vanaf 10.00 uur. Aanvang van de vergadering om 11.30 uur.

Lees meer...De PRO-GEN Gebruikersgroep nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst in Eindhoven
op zaterdag 10 maart 2012.

Adres: Gemeenschapshuis De Ketting, Tinelstraat 3a, 5654 LS Eindhoven

Aanvang presentaties: 11.30 uur, zaal open 11.00 uur, einde circa 14.00 uur.

Programma:

Wim Brinkhaus zal de volgende onderwerpen behandelen:
- Knippen en plakken van Windows naar PRO-GEN.
- Nummers zichtbaar maken in het relatieschema.    
- Relatie gelijk geslacht en kind toevoegen.
- Lijst maken voor bezoek aan archief.

Ben Bal behandelt de volgende onderwerpen:
- De z.g. commando-regel, de regel onderaan het scherm van het Relatieschema, in PRO-GEN.
- De selectie voor de militieregisters          

Er wordt ter plekke een cd gemaakt met de lezing van die dag.
In de presentatielijst is een extra kolom aangebracht voor het willen hebben van de verenigings-cd met de lezing van de dag.
Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Er is een helpdesk aanwezig.

Info: Peter Bechtold tel. 0413-377763 ( zaal tel. 040-2511999 ).U wordt van harte uitgenodigd voor de

PRO-GEN Gebruikersbijeenkomst op zaterdag 25 februari 2012 te Wijchen.

Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

Wederom bespreken we de vele mogelijkheden van PRO-GEN.

Deze keer de volgende onderwerpen:

  • De sneltoetsen in PRO-GEN
    Alle sneltoetsen passeren de revue.
  • De lijstdefinities
    We bekijken welke er zijn en hoe zelf een lijstdefinitie te maken.

Rob Fransen zal bovenstaande onderdelen uitvoerig met u doornemen.
Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om vragen over andere onderdelen van PRO-GEN te stellen.

De vereniging 'Tweestromenland' is met een stand aanwezig.
Daarnaast is er een helpdesk om u op weg te helpen een probleempje op te lossen.

Zaal open vanaf 11.00 uur, aanvang presentaties 11.30 uur, einde uiterlijk 14.30 uur.

Bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuw,
gladheid etc kijkt u even op onze website of de bijeenkomst wel doorgaat.

Info: Peter Bechtold, tel. 0413-377763 (zaal 024-6413000).Geachte leden van de PRO-GEN Gebruikersgroep,

Voordat wij overgaan tot de orde van de dag, wenst de redactie van de nieuwsbrief u allen een heel

Prettig, Goed, Gezond en Genealogisch jaar toe.

Rob Fransen en Don Arnoldus
Aad Looije en  Hans Maring

PARVAPAR
Al weer enige tijd is van de toepassing PARVAPAR een nieuwe versie te downloaden van onze website. Bij de uitvoer van een parenteel worden normaliter de eerdere partners niet meegenomen. Met deze toepassing op PRO-GEN is dat wel mogelijk.
Na elke aanvulling van de makers wordt PARVAPAR ook aangepast aan deze nieuwe versie. Vanaf de huidige versie is het versienummer van PARVAPAR hetzelfde als het nummer van de PRO-GEN-aanvulling. Dus nu versie 19.
Op de downloadpagina staat een korte omschrijving van deze toepassing.

Geplande bijeenkomsten
U hebt misschien voor 2012 een nieuwe zakagenda aangeschaft. Daarin kunt u alvast aantekenen dat de PGGG een aantal datums voor regio­bijeenkomsten heeft vastgelegd, t.w. 25 februari te Wijchen, 10 maart te Eindhoven, 31 maart te Schinnen en 28 april te Breda. Op woensdagavond 11 april geeft Johan Mulderij een lezing over PRO-GEN op een afdelingsbijeenkomst van de NGV te Utrecht. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de PGGG en van de NGV. Op 21 april is de Algemene Vergadering van de PGGG in het gebouw 'de Schakel' te Nijkerk.

Leden die in de omgeving van de regio­bijeenkomsten wonen, krijgen per e-mail een uitnodiging. U kunt bij de ledenadministratie aangeven voor welke regio­bijeenkomsten u eventueel wilt worden uitgenodigd.

PRO-GEN en een nieuwe computer
Als u vandaag de dag een nieuwe computer of laptop aanschaft, zal dat meestal een 64-bits-computer zijn met Windows 7. PRO-GEN heeft dan een hulpje nodig om goed op deze nieuwe computer te kunnen werken. Dat hulpprogramma heet DOS-Box. U kunt dat downloaden van onze website en op uw nieuwe computer installeren. Pas nadat DOS-Box is geïnstalleerd, kunt u de nieuwste versie van PRO-GEN op uw computer zetten.
Bij het installeren zal PRO-GEN merken dat u op een 64-bits-computer werkt en daar de startgegevens op aanpassen. In het vervolg zal PRO-GEN dan altijd na aanklikken van het PRO-GEN-icoon eerst automatisch de hulp inroepen van DOS-Box. U hoeft dus niet zelf DOS-Box te starten.
De nieuwste versie van PRO-GEN is steeds te downloaden van de website van de makers alwaar u naar 'File downloads' gaat en een van de eerste files kiest. Na installatie eerst even uw licentiegegevens invullen via 'PRO-GEN hulpprogramma's' en 'Overige'. Daarna kunt u uw bestand(en) restoren.
Zie ook PRO-GEN-eralia op onze website (wel eerst even inloggen).

Jubileum
Op 10 december 2011 is ons lid de heer J.A. Uitenbogaart bij het 40-jarig jubileum van de NGV-afdeling Amersfoort en omstreken begiftigd met de zilveren NGV-speld. Hij heeft ruim twintig jaar het ledenblad van de afdeling verzendklaar gemaakt. Hij stopt ermee omdat hij het zo langzamerhand geen klus meer vindt voor een 85-jarige. De waardering is volgens ons terecht en wordt zeer op prijs gesteld door de heer Uitenbogaart.

Contributie
Begin januari zal de contributie voor het lidmaatschap van onze Gebruikersgroep weer worden geïnd. Deze contributie is ongewijzigd vastgesteld op € 8,– per jaar.
Leden die ons hebben gemachtigd tot automatische incasso behoeven niets te doen Alle andere leden zal per e-mail dan wel per brief worden gevraagd om de penningen op onze rekening over te maken. Ons bank­rekening­nummer zal uiteraard in de e-mail of brief worden vermeld.De PRO-GEN Gebruikersgroep nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een

Gebruikersdag op zaterdag 12 november 2011 te Eindhoven.

Plaats: Gemeenschapshuis "De Ketting"
Tinelstraat 3a, 5654 LS Eindhoven

Lees meer...U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de

Algemene Vergadering en Contactdag

op 29 oktober 2011

Lees meer...Geachte PRO-GEN-gebruikers,

De PRO-GEN Gebruikergroep nodigt u van harte uit voor de gebruikersbijeenkomst op zaterdag 15 oktober 2011 te Wijchen.

Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

Lees meer...Een korte nieuwsflits van de PRO-GEN Gebruikersgroep

We willen bij deze de leden, van wie wij de afgelopen maanden het e-mail adres mochten noteren, bedanken. De vereniging beschikt nu over zo’n 77% van alle e-mail adressen. Een kleine 1% heeft aangegeven niet te beschikken over een e-mail adres. Deze laatste groep kan een nieuwsbrief per 'gewone' post ontvangen.

Deze nieuwsbrief verschijnt alleen als er iets nieuws is te melden. Het laatste nieuws van de 'Makers' is, dat men bezig is met aanvulling 19. In deze versie zijn alle verschenen updates uiteraard verwerkt, maar ook de 'dosidle' en de 'dosbox' worden er in verwerkt. Op sommige computersystemen komt het voor dat de cursor in PRO-GEN zich vreemd gedraagt, de cursor verplaatst zich soms met schokken voorwaarts. Dat wordt met Dosidle voorkomen. De Dosbox is vooral bedoeld voor Windows-7-gebruikers, om het een en ander soepel te laten verlopen, o.a. de aansturing van de printer. Zodra deze aanvulling gereed is zal men op de hoogte worden gesteld.

Lees meer...Geacht lid,

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en Contactdag op 7 mei 2011 te Nijkerk

Adres: De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

Zaal open vanaf 10.00 uur. Aanvang van de Vergadering om 11.30 uur.

De vergaderstukken, alsmede de agenda  voor deze vergadering zijn als pdf-bestand te downloaden via onze website. Klik daarvoor op  “Organisatie” en vervolgens op “Vergaderstukken” (wel eerst inloggen).

Lees meer...